English Tiếng Việt Nguyên Bản
Công Ty Duwowcc Phẩm Eisai
Công Ty Duwowcc Phẩm Eisai
Địa Chỉ Liên Lạc
10th Floor, CEO Tower, Lot HH2-1, Me Tri Ha, Pham Hung, Hanoi

Hà Nội
Việt Nam

» Xem Bản Đồ Đến Trụ Sở Chính
Số Nhân Viên : 50 - 150
Loại Công Ty : Công Ty Nước Ngoài
Ngành : Dược Phẩm
Website : http://www.eisai.com/

Eisai là công ty Dược phẩm hàng đầu Nhật Bản. Với nhiều sản phẩm uy tín, chất lượng Eisai ngày càng mở rộng và có văn phòng đại diện nhiều nơi trên thế giới.

Chân thành xin lỗi! Chúng tôi không tìm thấy việc làm nào tại đây.
Chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ việc làm nào phù hợp với chỉ tiêu tìm kiếm của bạn.
Xin vui lòng tìm kiếm lại với chỉ tiêu khác hoặc tìm xem việc làm.
Dịch vụ khách hàng

Giới Thiệu

Tìm hiểu thêm về chúng tôi và tầm nhìn của mình
Xem thêm

Hỏi Đáp

Hướng dẫn cần thiết khi sử dụng VinaHR.com
Xem thêm

Quảng Cáo
Tham gia với chúng tôi tại
Facebook.com và
Linkedin.com

CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ